Vacature: Lid Raad van Toezicht Rozet

Gepubliceerd op: 3 juli 2017 11:44

Rozet is het prachtige en gastvrije middelpunt voor taal, kunst en erfgoed in Arnhem. Rozet verwelkomt, verbindt en inspireert. Ga je als bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten.

Rozet richt zich op verbinding van de samenleving met cultuur. Dit doen we met taal, kunst en erfgoed. Vanuit het centrum en op locaties in Arnhem zijn we er voor alle bewoners van de stad en daarbuiten.

Rozet staat voor de gebundelde krachten van de Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, Stichting Kunstbedrijf Arnhem en Stichting beheer Rozet. Eind 2016 zijn de drie stichtingen bestuurlijk gefuseerd waarna we hebben gewerkt aan samenhang en het gezamenlijk vorm en inhoud geven aan de strategie.

De Raad van Toezicht

Rozet is een organisatie met een Raad van Toezicht. De dynamiek waarin stichting Rozet zich bevindt stelt hoge eisen aan de Raad van Toezicht. Naast professionele kwaliteiten als (vak-) inhoudelijke kennis en visie vragen de ontwikkelingen verbindend vermogen en maatschappelijk-bestuurlijke sensitiviteit. Bij de bestuurlijke fusie heeft de Raad van Toezicht een ontwikkel- en professionaliseringstraject ingezet, waarbij veel aandacht is voor de inrichting van de governance en onderlinge samenwerking.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is in samenstelling een divers team. Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van stichting Rozet als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid en achtergrond. De leden nemen deel aan een van de ingestelde commissies. Er zijn zes tot zeven bijeenkomsten van de Raad van Toezicht per jaar. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd, vindt overleg plaats met interne stakeholders en vragen commissiebijeenkomsten om structurele tijdsinvestering.

Binnenkort neemt een van de leden afscheid van de Raad van Toezicht, in verband met het verstrijken van zijn zittingstermijn. Daarom is Rozet op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht Rozet
Een teamspeler met hart voor cultuur en educatie

Gelet op de gewenste diversiteit in het team en de verdere strategische ontwikkelingen bij Rozet is gekozen om het accent voor de nieuwe toezichthouder te leggen op cultuur en educatie.

Profiel toezichthouder

Rozet volgt bij de inrichting van het bestuur en toezichtde uitgangspunten die gelden bij ‘goed bestuur’ in het publieke domein. Mede afgeleid hiervan gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht de volgendekwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Weet zich verbonden met de waarden, missie en doelstellingen van Rozet;
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven en heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
 • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover; reflecteert op eigen handelen als Raad van Toezicht lid en op het functioneren van de gehele Raad;
 • Heeft inzicht in het besturen van cultuur- en/of onderwijsorganisaties alsook gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht;
 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;
 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en morele moed, en is in staat om ethische kwesties bespreekbaar te maken;
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Heeft academisch werk- en denkniveau.

Toezichthouder met aandachtgebied cultuur en educatie
Voor het nieuwe lid gelden aanvullend de volgende competenties en kwaliteiten:

 • Heeft aantoonbare affiniteit met cultuur en/of onderwijs;
 • Heeft kennis van en ervaring met ondernemerschap en innovatie in de cultureel-educatieve sector;
 • Is in staat om vanuit een gewetensvolle betrokkenheid de directeur-bestuurder bij te staan in de het richting geven aan de strategische toekomstvisie en draagt er aan bij dat daar doelgericht en gedisciplineerd vorm aan gegeven wordt;
 • Beschikt over een grote interpersoonlijke sensitiviteit en zet zich in voor het vindenvan oplossingen uitgaande van een eigen natuurlijk  verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijk besef;
 • Is een echte teamspeler die houdt van dialoog en goede samenwerkingsrelaties.

De nieuwe toezichthouder zal deelnemen aan de commissie kwaliteit & ontwikkeling.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de gewenste diversiteit, gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke toezichthouder. Bekendheid met de regio Arnhem is een pré.

Honorering
De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is conform de geldende norm in het publieke domein.

Interesse?
Herkent u zich in het bovenstaande profiel? U kunt tot en met 30 augustus aanstaande uw sollicitatie sturen naar Heike Gremann, P&O Adviseur, via e-mail.   

De eerste gesprekken hebben wij gepland op vrijdag 8 september 2017 in de ochtend. Het tweede gesprek op maandag 11 september 2017 in de middag.

- acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld -