VERDIEND EERBETOON, 60 JAAR STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MUSEUM VAN DE KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN 1956-2016

Gepubliceerd op: 29 maart 2017 14:25

In 2016 vierde de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden haar zestigjarig bestaan. In dit rijk geïllustreerde gedenkboek wordt aandacht besteed aan de ridderorden in Nederland, evenals aan de collecties van eretekenen en versierselen van het museum.

De uitgave opent met een historisch overzicht van de ridderorden in ons land vanaf de middeleeuwen tot die van het huidige koninkrijk, met als bekendste de Militaire Willems-Orde en de Orden van de Nederlandse Leeuw en Oranje-Nassau. Vervolgens wordt de lange weg tot de oprichting van het museum in 1956 geschetst en het ontstaan van de stichting en haar imposante collectie.

Pieter C. van Geldorp, Mr. Jan C. van Ingen, Dr. George P. Sanders. Uitg. Aspekt, Soesterberg, 2016 (208 blz.; afb.; lit.; reg.; ISBN 978-94-6338-094-2)