VAN RIJKE GRAVEN, NEDERZETTINGEN EN EEN KASTEEL ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE RANDWEG-ZUID IN DIDAM

Gepubliceerd op: 9 oktober 2017 10:51

De voorgenomen werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Randweg ten zuiden van Didam zouden de archeologische resten in de bodem vernietigen. Om deze kennis niet verloren te laten gaan en de vondsten ex situ te kunnen bewaren, zijn twee archeologische opgravingen uitgevoerd.

red. H.J.N. van Engeldorp Gastelaars, H.M. van der Velde. i.o.v. Gemeente Montferland, ADC ArcheoProjecten, Rapport 4150, Amersfoort, 2017 (219 blz.; afb.; lit.opg.; bijl.; verkl. woordenl. en afk.)