TUSSEN DIJKSTOEL EN DORPSPOLDER, DE 474 VOORLOPERS VAN WATERSCHAP RIVIERENLAND 1273-2005

Gepubliceerd op: 12 december 2018 11:14

Dijkstoelen, Heemraadschappen, Commissies en Polderdistricten - waterschappen hadden eeuwenlang klinkende namen. In 1950 waren er in het rivierengebied nog 277 organisaties actief in het waterbeheer. Vele kleine polderbesturen, die vaak per dorp de afwatering regelden. In de vorige eeuw fuseerden zij tot steeds grotere organisaties. In 2002 begon de laatste fusie van voorlopers als Hoogheemraadschap Alm & Biesbosch en Polderdistrict Betuwe.

Beatrijs van Dijk, Sil van Doornmalen, Ellen Nieboer, Hildo van Engen, eindred. Jelmer Krom. Uitg. Waterschap Rivierenland nr. 475 i.s.m. Reg. Arch. Rivierenland, Tiel, 2018 (76 blz.; afb.; lit.opg.; reg.; ISBN 978-90-811637-3-6)