PATRIMONIUM OVER DE WIJK EN HAAR BEWONERS 1919-2015

Gepubliceerd op: 29 maart 2017 14:43

Begin jaren 20 van de vorige eeuw bestond er veel belangstelling voor het nieuwe tuindorp Patrimonium in Wageningen. De 158 woningen waren ruim en de huur was schappelijk. Nu na bijna een eeuw is de oude bewoning gesloopt. Nieuwe huizen komen ervoor in de plaats. Bewoners blikken terug met persoonlijke anekdotes en verhalen. Op dvd de documentaire ‘Als een buurt verdwijnt’ van Arie Visser.

Judica Lookman, tekstred. Ria Dubbeldam, i.s.m. werkgroep gesch.en (oud)bewoners van Patrimonium Wageningen, 2016 (98 blz.; afb.; lit.; dvd)