LENGEL VAN ZWARTE BRUG TOT ROOIE DARP

Gepubliceerd op: 13 februari 2017 11:46

Aanzet voor het boek werd gegeven door Gerrit Ageling, die jarenlang gegevens verzamelde en een genealogisch familieboek voor ogen had. Maar het werd veel meer dan dat: een rondgang door het dorp van eind jaren vijftig, begin jaren zestig van de vorige eeuw. Naast de algemene geschiedenis van Lengel, beschrijvingen van plaatselijke families, hun huizen, kermis en schutterij, boerderijen, smokkelarij en stroperij. Met veel fotomateriaal uit de vorige eeuw.

Red. Henk Harmsen en Ton Bekker. ton.bekker@hetnet.nl of h.harmsen@gelderlander.nl, 2016 (212 blz.; afb.)