EEN BRUG TE VER ONDERZOCHT

Gepubliceerd op: 9 oktober 2017 09:38

In het kader van het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat hebben ADC ArcheoProjecten en T&A Survey in 2013 en 2014 een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. Uit vooronderzoek bleek dat zich op die locaties een restgeul uit de Middeleeuwen en enkele vindplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog bevinden, die door de geplande werkzaamheden bedreigd zouden worden.

Red. A.V.A.J. Bosman, R.C.A. Geerts, D. Sam. ADC Monografie 22, ADC Rapport 4200, i.s.m. Military Legacy, ADC Archeoprojecten en T&A Survey, Amersfoort, 2017 (418 blz.; afb.; lit.opg.; bijl.; ISBN 978-94-6064-396-5)