ATLAS VAN NEDERLAND IN HET HOLOCEEN, LANDSCHAP EN BEWONING VANAF DE LAATSTE IJSTIJD TOT NU

Gepubliceerd op: 30 november 2018 09:52

De Atlas van Nederland in het Holoceen bestaat uit bijzondere kaarten, aangevuld met archeologische en historische informatie. Voor elf verschillende momenten sinds de IJstijd geven deze kaarten de oude geografische situatie weer, op basis van tienduizenden boringen en nieuw, geologisch, bodemkundig en archeologisch onderzoek. Deze schitterende atlas geeft daarnaast een verrassend beeld van de positie van de mens in het landschap.

Red. Peter Vos, Michiel van der Meulen, Henk Weerts en Jos Bazelmans; samenst.kaarten Peter Vos en Sieb de Vries, eindred. Jos Bazelmans, Eelco Beukers. Uitg. Prometheus, Amsterdam, 9e, herz. dr., 2018 (95 blz.; afb.; lit.opg.; ISBN 978-90-446-3911-7)