VONDSTEN UIT DE MIDDEN-IJZERTIJD, MIDDELEEUWEN EN TWEEDE WERELDOORLOG TE ELST-LIJNDEN, GEMEENTE OVERBETUWE

Gepubliceerd op: 9 oktober 2017 10:58

Voorafgaand aan de realisatie van vier woningen aan de Tobbenhofsestraat is in opdracht van de gemeente Overbetuwe een archeologische opgraving uitgevoerd. Het onderzochte gebied heeft in de loop der tijd verschillende functies gehad. Dat het gebied al vanaf de Midden-IJzertijd gebruikt werd, bewijst de vondst van een (slecht geconserveerd) graf. Er zijn sporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Merovingische tijd en de Late Middeleeuwen. Maar ook uit de Nieuwe tijd zijn sporen aangetroffen.

red. L.M.B. van der Feijst, E. Blom. i.o.v. Gemeente Overbetuwe, ADC ArcheoProjecten, Rapport 4223, Amersfoort, 2017 (165 blz.; afb; lit.opg.; bijl.; verkl. woordenl. en afk. )