Vers van de Pers

Samengesteld door Marja Pals

Wie waren de bewoners van Joodse huizen anno 1940-1945? Welke samenleving is er door de Shoah vrijwel weggevaagd? Dit boek portretteert de gemeenschap die er was voordat het fout ging. Het vormt een geschreven monument voor de laatste bewoners van ca. vijfendertig huizen, opgetekend door overlevenden, nabestaanden, latere bewoners, deskundigen en bekende publicisten. Lees het verhaal van de grootouders van Marjoleine Oppenheim-Spangenberg over Nieuwstraat 2 in Arnhem, het huis waar haar moeder met haar ouders en twee zusjes woonden.

Red. Denise Citroen, Frits Rijksbaron en Gert Jan de Vries. Uitg. Gibbon Uitgeefagentschap, Amsterdam, 2015 (235 blz.; afb,; ISBN 978-94-91363-42-9)

Resultaat 1 - 10 (van 260)

 • E-BIKEROUTES OP EN OM DE VELUWE, ONTDEK DE VELUWE IN 15 ROUTES

  19 oktober 2017

  Deze vijftien routes in en rond de Veluwe variëren van 33 tot en met 71 kilometer en zijn alle rondritten. Met duidelijke routebeschrijvingen, praktische informatie over e-bikeverhuur, oplaadpunten en horeca onderweg. Daarnaast is er aandacht voor bezienswaardigheden en historisch-culturele achtergrond van het gebied waar u doorheen fietst. In alle opzichten een praktische en handzame gids.

  Bekijk details van E-BIKEROUTES OP EN OM DE VELUWE, ONTDEK DE VELUWE IN 15 ROUTES

 • DAVID ZUIDERHOEK, COMPONIST VAN DE RUIMTE (1911-1993)

  19 oktober 2017

  Rijk geïllustreerde monografie over het leven en werk van architect en stedenbouwkundige David Zuiderhoek, de eerste naoorlogse stadsarchitect in Amersfoort. In dit complete overzichtswerk worden de 357 ontwerpen en projecten van Zuiderhoek getoond en beschreven. Het eerste deel is een biografie, deel twee bevat negen essays, die verschillende thema's behandelen en deel drie is een overzicht van werken.

  Bekijk details van DAVID ZUIDERHOEK, COMPONIST VAN DE RUIMTE (1911-1993)

 • VONDSTEN UIT DE MIDDEN-IJZERTIJD, MIDDELEEUWEN EN TWEEDE WERELDOORLOG TE ELST-LIJNDEN, GEMEENTE OVERBETUWE

  9 oktober 2017

  Voorafgaand aan de realisatie van vier woningen aan de Tobbenhofsestraat is in opdracht van de gemeente Overbetuwe een archeologische opgraving uitgevoerd. Het onderzochte gebied heeft in de loop der tijd verschillende functies gehad. Dat het gebied al vanaf de Midden-IJzertijd gebruikt werd, bewijst de vondst van een (slecht geconserveerd) graf. Er zijn sporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Merovingische tijd en de Late Middeleeuwen. Maar ook uit de Nieuwe tijd zijn sporen aangetroffen.

  Bekijk details van VONDSTEN UIT DE MIDDEN-IJZERTIJD, MIDDELEEUWEN EN TWEEDE WERELDOORLOG TE ELST-LIJNDEN, GEMEENTE OVERBETUWE

 • VAN RIJKE GRAVEN, NEDERZETTINGEN EN EEN KASTEEL ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE RANDWEG-ZUID IN DIDAM

  9 oktober 2017

  De voorgenomen werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Randweg ten zuiden van Didam zouden de archeologische resten in de bodem vernietigen. Om deze kennis niet verloren te laten gaan en de vondsten ex situ te kunnen bewaren, zijn twee archeologische opgravingen uitgevoerd.

  Bekijk details van VAN RIJKE GRAVEN, NEDERZETTINGEN EN EEN KASTEEL ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE RANDWEG-ZUID IN DIDAM

 • TOERISTISCHE SAGENGIDS VAN DE VELUWE, ZELF OP ZOEK NAAR DE GEHEIMZINNIGSTE PLEKJES OP DE VELUWE

  9 oktober 2017

  Een bezoek aan de Veluwe is leuker als je de sagen kent; aan de hand van duidelijke routebeschrijvingen brengt deze gids je naar meer dan tachtig locaties op de Veluwe waarover vreemde verhalen de ronde doen…meestal gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen in een ver verleden. Bij de derde druk werd deze sagen gids uitgebreid herzien.

  Bekijk details van TOERISTISCHE SAGENGIDS VAN DE VELUWE, ZELF OP ZOEK NAAR DE GEHEIMZINNIGSTE PLEKJES OP DE VELUWE

 • RAVAGE ILLUSTRE INCONNU

  9 oktober 2017

  Catalogus bij een tentoonstelling in Arnhem over Clemens Rameckers en Arnold van Geuns, samen het kunstenaarsduo Ravage. Zij studeerden eind jaren zestig aan de modeafdeling van de Kunstacademie in Arnhem. Ze zijn trendvoorspellers en staan bekend als kunstige anarchisten. Dit boek getuigt daarvan. Het is opgedeeld in vier onderwerpen: fashion, studio, food en atelier. Het staat vol met foto’s (vaak paginagroot) en tekeningen die een grafisch effect geven. De teksten zijn in het Engels en Frans.

  Bekijk details van RAVAGE ILLUSTRE INCONNU

 • MIJN OORLOG, HET WAARGEBEURDE LEVENSVERHAAL VAN DIRK WITTEVEEN

  9 oktober 2017

  Dirk Witteveen (1924-2014) zou in de spelonken van de geschiedenis zijn verdwenen als hij niet door zijn nichtje aan de vergetelheid was ontrukt. Op basis van het levensverhaal dat hij zelf op latere leeftijd optekende, beschrijft zij het leven van haar 'kleurrijke' oom, niet in de vorm van een biografie, maar als een geromantiseerd verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toen negentienjarige Dirk gedwongen te gaan werken in Duitsland. Die ervaring tekende zijn hele verdere leven. Bij thuiskomst...

  Bekijk details van MIJN OORLOG, HET WAARGEBEURDE LEVENSVERHAAL VAN DIRK WITTEVEEN

 • LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER, SPANKEREN OMSTREEKS 1960

  9 oktober 2017

  Spankeren in de jaren zestig van de vorige eeuw was een periode van grote maatschappelijke veranderingen in Nederland. Uit het boek rijst een beeld op dat herinnert aan het liedje ‘Langs het tuinpad van mijn vader’ van Wim Sonneveld, over een dorp tussen nostalgie en vooruitgang. Het hele dorpsleven passeert de revue. Zonder twijfelen een feest van herkenning voor oudere Spankerenaren.

  Bekijk details van LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER, SPANKEREN OMSTREEKS 1960

 • GROOTCIRKEL, EEN AUTOBIOGRAFIE OVER HET JEUGD- EN ZEEMANSLEVEN VAN TENNISVADER CHRIS

  9 oktober 2017

  Het op feiten berustende autobiografische verhaal van dorpsjongen Chris uit Hoogland die later de strenge tennisvader werd van zijn kinderen, ex-proftennissers Noëlle en John van Lottum. Dit boek gaat over de episode in zijn leven waarin hij als radio-officier de wereldzeeën bevoer en nog niets met de tennissport te maken had.

  Bekijk details van GROOTCIRKEL, EEN AUTOBIOGRAFIE OVER HET JEUGD- EN ZEEMANSLEVEN VAN TENNISVADER CHRIS

 • GAIT DAMMERS, NOSTALGIE EN ROMANTIEK

  9 oktober 2017

  In het eerste deel van ‘Terug in de tijd met Gait Dammers’ waren het over het algemeen belevenissen die Gait zelf had meegemaakt. In dit tweede deel de verhalen die de bezembinder Gait, wonend onder de rook van Mariënvelde (in de streek die hoort bij Halle-Heide), beleefd zou kunnen hebben. Verhalen die spelen in de tijd van weleer waarin gemoedelijkheid de boventoon voert, de stilte, de rust van de heide en de roep van de koekoek.

  Bekijk details van GAIT DAMMERS, NOSTALGIE EN ROMANTIEK