Van Duivelshuis tot Erfgoedcentrum

De Bibliotheek is in 1969 ontstaan door een fusie van de Arnhemse Stichting Federatie Openbare Leeszaal en de Gelderse Bibliotheek. De nieuwe organisatie kreeg officieel de naam Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, maar wordt kortweg ‘de Bibliotheek Arnhem’ (of ‘de Bibliotheek’) genoemd.

De historie van deze bibliotheek gaat echter veel verder terug. Eén van de fusiepartners ontstond in 1853 toen een aantal in Arnhem gevestigde bibliotheken werd samengevoegd tot ‘Openbare Bibliotheek’. Na vier decennia in een vleugel achter het Arnhemse raadhuis, het Duivelshuis, kreeg de bibliotheek een pand aan de Mariënburgstraat alvorens in 1972 aan de Koningstraat te belanden.

de Gelderland Bibliotheek
Binnen de Bibliotheek Arnhem heeft de Gelderland collectie, speciaal gericht op het bewaren, ontsluiten en ter beschikking stellen van Gelderse publicaties, altijd een speciale plaats ingenomen. In het bibliotheekgebouw aan de Koningstraat was in eerste instantie een speciale ruimte gereserveerd voor naslagmateriaal en documentatie betreffende Gelderland, de Nijhoffkamer, genoemd naar de eerste bibliothecaris van de Openbare Bibliotheek, Paulus Nijhoff (1821-1867). Later kreeg deze afdeling een ruimere huisvesting op de tweede verdieping van de Bibliotheek, eerst als Gelders Documentatie Centrum (GDC) en later als de Gelderland Bibliotheek.

Erfgoedcentrum Rozet
Sinds september 2013 is de Bibliotheek gevestigd in Rozet aan de Kortestraat 16. De Gelderland Bibliotheek vormt hier samen met het Museum Arnhem het Erfgoedcentrum. Hier wordt op laagdrempelige wijze de historie van Arnhem en omgeving gepresenteerd, terwijl een zogenoemde verdiepende laag – vooral bestaande uit de collectie van de Gelderland Bibliotheek – als vanouds de mogelijkheid biedt tot het verrichten van onderzoek en het raadplegen en lenen van Gelders materiaal. Het inzien van de deelcollectie 'oude drukken en handschriften' is in het Erfgoedcentrum ook mogelijk.

De toegang tot het Erfgoedcentrum is gratis. Je bent van harte welkom op verdieping -1 van Rozet tijdens onze openingstijden.